nutriscore

Nutri-Score je nový dobrovolný systém označování potravin na obalu. Jedná se o nutriční hodnocení, které poskytuje spotřebiteli intuitivní a srozumitelnou představu o celkovém vyhodnocení výživové hodnoty na označených výrobcích. Pomůže spotřebiteli určit, která potravina je zdravější a méně zdravější v závislosti na jejím složení a výživových hodnotách.

Nemůže se vyskytovat v potravinách pro zvláštní účely například: pro kojence, dětí do 3 let, nemocné lidi a na výrobcích, které nemají informace o obsahu výživových látek.

Pomocí jednoduchého loga, který se skládá z pěti písmen A-B-C-D-E a jím odpovídajícím barvám (semaforový systém), má každý produkt stanovené skóre na základě vědeckého algoritmu. Na první pohled můžeme vidět, který produkt je vhodnější. Bere se v úvahu: energetická hodnota, tuky, cukry, sůl, bílkoviny, vlákninu, ovoce, zeleninu, ořechy, oleje atd.

Výrobky označené zelenou barvou a písmeny A a B jsou výrobky s vysokou výživovou hodnotou, které jsou vhodné pro konzumaci častější ve větším množství.

Výrobky označené oranžovou a červenou barvou a písmeny D a E jsou výrobky, které by se měli jíst méně často a v menší míře, protože obsahují větší množství živin, které by měly být v denní stravě omezené (sůl, nasycené tuky a cukry).

Smyslem je porovnávat skóre výrobků pouze v rámci jedné

skupiny (jogurt – mléčný výrobek, chléb – pečivo, šunka – masné výrobky).

nutriscore
nutriscore

JAK SE POČÍTÁ NUTRI-SCORE A JAK VZNIKLO?

V Česku a na celém světě neexistuje žádný jednotný a

důvěryhodný způsob značení výrobků, který by spotřebitelům řekl, zda tato potravina je „zdravá.“

Podle České obezitologické společnosti dnes trpí nadváhou a

obezitou přinejmenším polovina české populace, přičemž se předpokládá zhoršování.

Nutri-Score je založen na vědecké metodě stanovení výživové

hodnoty výrobků, kterou v roce 2005 vyvinul výzkumný tým z Britské Oxfordské univerzity, a kterou v roce 2007 schválila Britská agentura pro standardy potravin (FSA). Oficiálně bylo jeho použití doporučeno ministrem zdravotnictví Nutri-Score je založen na vědecké metodě stanovení výživové hodnoty výrobků, kterou v roce 2005 vyvinul výzkumný tým z Britské Oxfordské univerzity, a kterou v roce 2007 schválila Britská agentura pro standardy potravin (FSA). Oficiálně bylo jeho použití doporučeno ministrem zdravotnictví v roce 2017. Používá se v mnoha zemích a jak potvrzují mnohé spotřebitelské průzkumy, je pro spotřebitele univerzální a srozumitelný.


Pokud Nutri-Score není na obalu uvedeno, můžeme si ho vypočítat sami. Abychom to ale neměli tak složité, lze si stáhnout některou aplikaci do mobilu (OpenFoodFacts). Základem Nutri-Score je rovnice, která zohledňuje cenné složky, ale i ty, které by měly být ve stravě omezené.

Jednotlivé body se přiřazují na základě obsahu složek ve 100 g produktu nebo 100 ml nápoje. Od bodů přidělených za energii, nasycené tuky a sůl se odečtou body za bílkoviny, vlákninu a další výživné látky, které přispívají k výživové hodnotě produktu. Skóre umožňuje zařazení potraviny do jedné z pěti hodnotových tříd:

 

Výpočet Nutri-Score:

1. Stanovení skóre obsahu složek – v závislosti na obsahu složek systém Nutri-Score přiděluje body:

0 až 10 bodů pro složky, které by měly být v potravě omezeny,

například energie, cukry, nasycené mastné kyseliny

0 až 5 bodů za prospěšné složky, které je třeba podporovat,

jako je ovoce, zelenina, ořechy, vláknina a bílkoviny


Většina potravinářských výrobků má stejný rozsah skóre a

metody výpočtu. Výjimky platí pro: nápoje, tuky a oleje a sýry.

2. Výpočet skóre na Raynerově stupnici

Když jste určili počet bodů, které mají být přiděleny za energii, nasycené mastné kyseliny, cukr a sodík, odečtěte body za vlákninu, bílkoviny a ovoce / zeleninu / ořechy.


3. Klasifikace výsledku v systému Nutri-Score

V závislosti na počtu bodů, které produkt získá za obsah jednotlivých složek, je celkové skóre na Raynerově stupnici od -15 do +40 bodů.

Na základě tohoto výsledku je výrobek klasifikován do jedné z pěti hodnotových tříd: A až E.

I když nám tento způsob značení může pomoci, je stále nutné si číst obaly potravin. I potraviny, které jsou považovány za zdravé, mohou získat horší skóre. Například kvalitní olej (skóre C, D), sýry (skóre D) a další. Abychom ho mohli plně využívat, bylo by nutné, aby logo bylo na co nejvíce výrobcích.