Kdo je nutriční terapeut?

Problematika správného stravování je v dnešní době často diskutované téma. V posledních letech se lidé věnují pohybu méně a méně, současně se zvyšuje jejich příjem jídla. To vše vede

k navýšení počtu osob, jež trpí nadváhou či obezitou.

Zároveň přibývá lidí, kteří se problematikou zdravého stravování zabývají profesionálně. Jak se v této oblasti tedy zorientovat?

Nutriční terapeut, nutriční specialista, výživový poradce, obezitolog a dietolog. Jednotlivé profese mají mnoho společného, ale navzájem se liší.

Udělejme si v tom tedy jasno!

kdo je nutriční terapeut

NUTRIČNÍ TERAPEUT


Nutriční terapeut je nelékařský zdravotnický pracovník, který vykonává povolání v rámci preventivní péče v

úseku klinická výživa a specifické ošetřovatelské péče zaměřené na uspokojování nutričních potřeb, podobně jako například fyzioterapeut či zdravotnický záchranář. Nutriční terapeut či nutriční asistent je novým označením pracovníků dřívější profese dietní sestra.

Nutriční terapeuti vystudovali tento obor na vysoké, či na vyšší odborné škole. Tady bych ještě určitě zmínila, že to jsou bakaláři. Studium zahrnuje například (anatomii, fyziologii, biochemii, farmakologii, vnitřní lékařství, výživa v ochraně a podpoře veřejného zdraví, léčebná

a klinická výživa, základy potravinářského zbožíznalství a technologií, obecná a nutriční toxikologie atd.).

Kde je najdeme?


Nutriční terapeut může pracovat v nemocnici na oddělení klinické výživy, v nutriční

ambulanci, dále ve stravovacích provozech zdravotnických a sociálních zařízení a také zařízeních školního stravování, v lázeňské péči, v institucích zabývajících se vědou, vývojem a

inovacemi. Najdete ho i na endokrinologii, gastroenterologii, diabetologii, obezitologii atd.

Náplň nutričního terapeuta


Nutriční terapeut v nemocnici sestavuje stravovací plány pro jednotlivé diety pro jednotlivé diagnózy pacientů, propočítává energetickou a biologickou hodnotu diet. Kontroluje kvalitu stravy připravované ve stravovacím provozu. Provádí edukace pacienta, případě i rodinných příslušníků (předává informace o potravinách, které jsou vhodné pro danou dietu, vhodných potravinách a technologické úpravě). Dále se nutriční terapeut ve spolupráci s lékařem podílí

na léčebné a diagnostické péči v oboru klinická výživa.

Nutriční terapeut v soukromé poradně

Individuální přístup k pacientům, musí se ale počítat, že většina nutričních terapeutů v soukromé poradně nemá smlouvu s pojišťovnami, proto si budete muset za jejich služby připlatit. S pojišťovnou spolupracují například nutriční terapeuti působící v nemocnici a některých zdravotnických zařízeních.

Nutriční specialista


Nutriční specialista je nutriční terapeut, který vystuduje navazující magisterské studium na vysoké škole. Nutriční terapeuti, kteří jej absolvují, získávají specializaci v souladu s nařízením vlády.

Nesprávně bývá tento termín používán některými výživovými poradci.

Nutriční asistent


Nutriční asistent je absolvent čtyřletého studia na střední zdravotnické škole, který následně smí pracovat pouze pod dohledem nutričního terapeuta.

Dietolog, obezitolog


Dietolog je lékař, který řeší potíže vycházející ze špatných stravovacích návyků, ale také související s výživou při různých onemocněních. Termín „dietolog“ je často používaný výraz a často tento pojem používají výživoví poradci.

Obezitolog je lékař, který se specializuje na diagnostiku a léčbu obezity.

VÝŽIVOVÝ PORADCE


Definovat, kdo je výživový poradce, je složitější. Za výživového poradce se dnes považuje skoro každý „fitnesák“.

Výživový poradce, nutriční poradce nebo také výživový specialita je volná živnost, která není podmíněna žádným vzděláním a může ji vykonávat kdokoliv, kdo splňuje podmínky pro udělení živnostenského oprávnění.

Někteří výživoví poradci se zúčastnili vzdělávacího kurzu, jehož délka se většinou pohybuje v rozsahu několika dní až týdnů. Přestože jsou některé z těchto kurzů akreditované, nelze je srovnávat s několikaletým vzděláním, kterým prochází absolventi oboru nutriční terapie.

Výživový poradce, oproti nutričnímu terapeutovi, smí pracovat pouze se zdravými lidmi.

Výživový poradce poskytuje poradenství v oblasti výživy pouze u zdravých osob. Nutno podotknout, že obezita je chronické onemocnění způsobené nahromaděním velkého množství tuku v těle. Obezita s sebou nese řadu zdravotních komplikací a obézní pacienti patří výhradně do péče lékaře a nutričního terapeuta.

Výživoví poradci často spolupracují s farmaceutickými firmami, které jejich prostřednictvím propagují a prodávají doplňky stravy, koktejly atd. Dalším rizikem návštěvy je prodej doplňků stravy, koktejlů atd. Častá je totiž spolupráce s farmaceutickou firmou, která jejich prostřednictvím propaguje hubnoucí přípravky.

Mezi výživovými poradci najdeme i absolventy vysokých škol, protože problematiku sportovní výživy lze studovat například v oboru regenerace

a výživa ve sportu. Studium se zaměřuje na zdravý životní styl, pohybovou aktivitu a stravovací režimy. Po jeho absolvování je možné radit či vytvářet individuální pohybové programy a jídelníčky. Ale absolventi stále nejsou nutriční terapeuti, a tudíž nemohou pracovat i s nemocnými lidmi.

Za konzultace u výživového poradce se vždy platí, protože s nimi zdravotní pojišťovna nemůže uzavřít smlouvu.

Kde najdeme výživového poradce? 


Většina výživových poradců má své soukromé poradny, stejně jako nutriční terapeuti (specialisté). Výživoví poradci vám zhodnotí vaše stravování a upraví vám jídelníček přímo na míru tak, aby vám vyhovoval podle vašich stanovených cílů.

Dále se s nimi můžete setkat ve fitness centru, protože čím dál více fitness trenérů jsou zároveň i výživoví poradci.

V dnešní době můžete najít i výživové poradce pracující online.

SOUHRN

Nutriční terapeut je nelékařský zdravotní pracovník s vysokoškolským vzděláním. Výživový poradce není zdravotnický pracovník, a proto je nutné zmínit, že výživový poradce by neměl řešit zdravotní problémy člověka (tzv. léčebnou výživu), to znamená, že jeho působnost by měla být omezená pouze na sestavování jídelníčků pro zdravý životní styl.

 

Jít neustále s dobou. To platí jak pro nutričního terapeuta, ta také pro výživového poradce. I po absolvování kvalitního kurzu je důležité, aby se poradce v oboru dále vzdělával. Stejný přístup by měl mít absolventi nejen kurzů, ale i absolventi vysokoškolského oboru nutriční

terapie.